Menaxhim Turizmit

Në këtë njësi përfshihen kurse trajnimi të cilët japin njohuri teorike dhe praktike mbi mënyrën sesi funksionojnë bizneset e turizmit, si sillen turistët dhe çfarë ndikimi ka turizmi në vendet, kulturat dhe mjedisin e tyre. Nëpërmjet kurseve bëhet e mundur suportimi për zhvillimin e një game të gjerë aftësish që mund të zbatohen në një larmi rolesh menaxheriale dhe sipërmarrëse në industrinë e turizmit dhe sektorët ndërlidhës. Programi thekson veçanërisht aspektet kulturore dhe politike të turizmit, modelet e tij të veçanta në shoqëri të ndryshme dhe ndikimin e tij në ekonominë rajonale dhe globale; përgatit target grupet e interesuara për të planifikuar një gamë të gjerë të aktiviteteve turistike dhe për të menaxhuar produktet turistike.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Jeni në kërkim të një pune?

Akademia ju ofron kontakte, këshilla dhe ndërmjetësime për të fituar një vend pune në një biznes/kompani për të cilin jeni trajnuar dhe kualifikuar.

Akoma nuk jeni të vendosur mbi karrierën tuaj dhe po e planifikoni atë?

Akademia ju ofron informacionet e nevojshme për te zhvilluar karrierën tuaj, duke ju prezantuar me njësitë e punësimit në sektorin e turizmit dhe industritë ndërlidhur me to.

Po planifikoni nisjen e një biznesi në industrinë e turizmit?

Akademia ofron konsulenca dhe këshillime nga profesionistët për ngritjen e start up-eve dhe bizneseve tuaja.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj