Akademia e Turizmit, Mikëpritjes dhe Rekreacionit

Akademia e Turizmit dhe Rekreacionit, funksionon si njësi e specializuar në ofrimin e shërbimeve të trajnimeve dhe kurseve me certifikim në fushën e industrisë së turizmit, mikëpritjes dhe rekreacionit. Misioni i akademisë është trajnimi dhe çertifikimi i profesionistëve, menaxherëve dhe specialistëve për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të industrisë së turizmit dhe sektorëve ndëlidhur me të; ndërmarrja e iniciativave në fushën e turizmit; këshillim për startup-e e bizneseve turistike dhe sektorëve ndërlidhur me të. Akademia ofron dy paketa: Paketa të formimit Profesional Soft Skills dhe Paketa e Trajnimeve Profesionale.

NJËSITË DHE KURSET