Biznesi Dixhital

Dixhitalizimi redukton kohën e proceseve, rrit performancën dhe garanton transparencë. Digjitalizimi është një praktikë e domosdoshme për rritjen e transparencës dhe efikasitetit të punës në biznese. Kompanitë, me ose pa vetëdije, janë duke iu nënshtruar revolucionit digjital, i cili sjellë në vetvete mundësi të shumëta (përhapje, marketing më i lehtë, mundësi për tregti dhe njohje jashtë vendit, reduktim të kohës së proceseve etj.), por edhe sfida të ndryshme. Ky trajnim trajton rëndësinë e digjitalizimit të çdo kompanie, hapat për nisjen e këtij procesi duke filluar së pari me promovimin e një kulture në biznes e cila e përqafon iniciativën, teknologjinë, digjitalizimin dhe automatizimin e proceseve të cilat ndikojnë në lehtësimin e punës në institucione të ndryshme, qoftë publike apo private. Nëpërmjet këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të analizojë ndikimin që sistemet e informacionit kanë në sipërmarrje dhe ndikimin e ICT në shfaqjen e një kategorie të re sipërmarrësish, që tashmë quhen e-sipërmarrës; hapat e nevojshëm për digjitalizimin e biznesit etj.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj