Psikologji

Psikologjia është zhvilluar shekullin e fundit si shkenca e sjelljes dhe njohjes, e cila ka depërtuar në çdo fushë të jetës së njeriut. Njësia e Psikologjisë synon të ofrojë trajnime koherente, profesionale, bashkëkohore dhe të bazuara në evidenca në fusha të ndryshme të shëndetit mendor, shëndetit emocional, zhvillimit dhe njohjes së vetes, zhvillimit nga fëmijëria deri në moshën e tretë, si dhe mirëqenies në tërësinë e saj.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

A njihen me kredite këto kurse?

Po nga Urdhëri i Psikologut, dhe QKEV.

Kush mundet të marrë pjesë?

Profesionistët e shëndetit fizik dhe mendor, praktikantë, studentë dhe cdokush interesuar në temat specifike.

Sa është kosto e trajnimit?

Kostot vendosen sipas kohëzgjatjes dhe specifikave të tjera të kursit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj