Infermieri në Familje dhe Komunitet

Njësia Infermieri në Familje dhe Komunitet do të përfshijë trajnime në drejtim të zhvillimit të Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional në Kujdesin ndaj pacientit në Shtëpi dhe në komunitet, në shërbimet në Qendrat Shëndetësore dhe Shtëpitë e të moshuarve.

ZGJIDHNI KURSIN TUAJ

Asistenca Infermierore Perioperatore ka si qëllim të detajoje të gjithë procedurën e punës infermierore në bazë të një protokolli të përcaktuar, në të gjitha fazat e një ndërhyrje operatore.

Trajnimi mundëson  kryerjen e procedurave infermierore në një radhë të përcaktuar, sipas një protokolli dhe aplikimin e kujdesit në bazë të tij.

Në fund të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të pajisen me një certifikatë vlerësimi për pjesmarrjen e tyre në trajnim.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

A njihen me kredite këto kurse?

Po nga Urdhëri i Psikologut, dhe QKEV.

Kush mundet të marrë pjesë?

Profesionistët e shëndetit fizik dhe mendor, praktikantë, studentë dhe cdokush interesuar në temat specifike.

Sa është kosto e trajnimit?

Kostot vendosen sipas kohëzgjatjes dhe specifikave të tjera të kursit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj