Akademia e Shëndetësisë, Psikologjisë dhe Komunitetit

A jeni empatik dhe ndjeni nevojën për të ndihmuar njerëzit në nevojë, njerëzit që përballen me sfida të mëdha çdo ditë për shkak të situatës që ndodhen? Jeni profesionistë që punoni në fushën e shërbimeve sociale dhe doni të zgjeroni njohuritë tuaja dhe të fitoni aftësi praktike për të punuar më mirë më fëmijët, moshën e tretë, personat me aftësi të kufizuar etj.? Brenda kësaj akademie do të gjeni module dhe kurse të niveleve të ndryshme, me një shumëllojshmëri disiplinash të shërbimeve komunitare.

NJËSITË DHE KURSET