Shteti së Drejtës dhe Sundimi i Ligjit

Sundimi i ligjit është një parim i qeverisjes në të cilin të gjithë personat, institucionet dhe entitetet, publike dhe private, duke përfshirë edhe vetë shtetin, janë përgjegjës ndaj ligjeve që publikohen, zbatohen në mënyrë të barabartë dhe gjykohen në mënyrë të pavarur dhe që janë në përputhje me të drejtat ndërkombëtare të njeriut normat dhe standardet. Ne keto parime te rendesishme kurset permbajne te gjitha metodat, menyrat dhe aspektet e poltitikave dhe strategjive në aspektin praktik për të ruajtur dhe forcuar shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë kurset?

Kurset kushtojnë nga 10.000 lekë programet me 10 orë deri në 350 euro programet profesionale 30-40 orë

A kanë certifikatë kurset dhe trajnimet?

Po të gjitha kurset dhe trajnimet kanë certifikatë të licensuar dhe të njohur kursi formimi profesional.

A njihen për të konkuruar në administraten publike, sektorin privat dhe për punë jashtë vendit kurset dhe trajnimet?

Po, kurset dhe trajnimet janë të njohura nga të gjitha institucionet publike dhe private brenda dhe jashtë vendit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj