Hartimi dhe Aplikimi i Politikave Zhvilluese

Në kushtet e globalizimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, organizatat dhe qeveritë u kërkojnë udhëheqësve të hartojnë dhe zbatojnë politikat dhe praktikat e planifikimit të përqendruara në qëndrueshmëri që ndihmojnë komunitetet të përmirësohen në të tashmen pa kompromentuar të ardhmen. Këtë mision dhe rezultat final kanë të gjitha trajnimet dhe kurset e kësaj njësie.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë kurset?

Kurset kushtojnë nga 10.000 lekë programet me 10 orë deri në 350 euro programet profesionale 30-40 orë

A kanë certifikatë kurset dhe trajnimet?

Po të gjitha kurset dhe trajnimet kanë certifikatë të licensuar dhe të njohur kursi formimi profesional

A njihen për të konkuruar në administraten publike, sektorin privat dhe për punë jashtë vendit kurset dhe trajnimet?

Po, kurset dhe trajnimet janë të njohura nga të gjitha institucionet publike dhe private brenda dhe jashtë vendit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj