Demokracia dhe Zhvillimi

Marrëdhënia midis demokracisë dhe zhvillimit ka qenë prej kohësh një nga debatet më të gjalla dhe më të rëndësishme brenda studimeve të shkencave politike dhe zhvillimit. Faktorë politikë, socialë, kulturorë, ekonomikë, institucionalë dhe ndërkombëtarë nxisin ose pengojnë zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë. Bazuar në këto faktorë përqëndrohet edhe program i trajnimeve të kësaj njësie.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë kurset?

Kurset kushtojnë nga 10.000 lekë programet me 10 orë deri në 350 euro programet profesionale 30-40 orë

A kanë certifikatë kurset dhe trajnimet?

Po të gjitha kurset dhe trajnimet kanë certifikatë të licensuar dhe të njohur kursi formimi profesional

A njihen për të konkuruar në administraten publike, sektorin privat dhe për punë jashtë vendit kurset dhe trajnimet?

Po, kurset dhe trajnimet janë të njohura nga të gjitha institucionet publike dhe private brenda dhe jashtë vendit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj