Eficiensa dhe Pereformanca Energjitike

ZGJIDHNI KURSIN TUAJ

Auditues Energjetik në ndërtesa është një program studimi i formimit të vazhduar, me kohëzgjatje 3 mujore, për profesionistët që duan të aftësohen në shërbimet e auditimit të energjisë në ndërtesa. Kurrikula është hartuar mbi praktikën dhe metodologjinë e Agjencisë Italiane për Teknologjitë e Reja, Energjinë dhe Zhvillimin Ekonomik të Qendrueshëm (ENEA).

Ky kurs synon të trajnojë pjessmarrësit për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe t’i pajisë me certifikimin e detyrueshëm për tu futur në provimin e licensimit nga Agjensia e Eficencës së Energjisë dhe ushtruar ligjërisht profesionin e Audituesit Energjitik në Instalime Industriale.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj