Akademia e Industrisë, Mjedisit dhe Eficiensës së Burimeve

Akademia e Industrisë, mjedisit dhe eficencës së burimeve është një qendër ekselence për trajnimin profesional ne keto fusha. Ne punojmë si në sektorin e biznesit ashtu edhe në forumin arsimor për të përmirësuar njohuritë e tyre mjedisore. Ajo ka si mision kryesor edukimin por dhe kërkimin inovativ në fushat që janë objekt i njësive perbërëse të saj. Akademia ofron një sërë kursesh novatore duke dhënë kontribut në këto fusha nëpërmjet rritjes së kapaciteteve profesionale. Akademia synon të krijojë një ekosistem bashkëpunues me biznesin duke i strukturuar modulet në funksion të teknologjive të reja dhe nevojave që kanë bizneset të cilat operojnë në këto fusha. Ne synojmë të ndajmë këto njohuri me profesionistët e sotëm dhe ata të së nesërmes

NJËSITË DHE KURSET