Industritë Kreative

Njesia e industrive kreative do të ofrojë kurse të cilat trajtojnë koncepte të avancuara të dizajnit digjital dhe prodhimit si një metodë inovative e të punuarit në ndërthurjen e disa fushave të përfshira nën çadren e industrive kreative. Studentët do të kenë mundësi të përfitojnë njohuri te aplikueshme në disa fusha të ndryshme dhe që do te lejombi modelimin 3D dhe vizualizimin e objekteve të modeluara si dhe ndërthyrjen e modeleve 3D me botën reale, duke gjetur aplikime në shumë fusha të industrive kreative.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Pse duhet të punoj në industrite kreative dhe çfarëofrojnë?

Ekonomia krijuese nuk ka një përkufizim të vetëm. Është një koncept në zhvillim i cili bazohet në ndërveprimin midis krijimtarisë dhe ideve njerëzore dhe pronës intelektuale, njohurive dhe teknologjisë. Në thelb janë aktivitetet ekonomike të bazuara në njohuri mbi të cilat bazohen ‘industritë krijuese’. Industritë krijuese – të cilat përfshijnë reklamat, arkitekturën, artet dhe zanatet, dizajnin, modën, filmin, videon, fotografinë, muzikën, artet performuese, botimin, kërkimin dhe zhvillimin, softuerin, lojërat kompjuterike, botimet elektronike dhe TV/radio – janë karburanti i ekonomisë krijuese. Ato konsiderohen gjithashtu një burim i rëndësishëm për vlerat tregtare dhe kulturore.

Ekonomia krijuese është bërë një kontribues i rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe shërben si një perspektivë e re për vendet në zhvillim për të diversifikuar ekonomitë e tyre dhe për të kapërcyer në sektorë të rinj me rritje të lartë të ekonomisë botërore drejt arritjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Ka kërkesë tregu?

Industritë kreative janë shtytësit kryesorë të ekonomive duke kapitalizuar 2,250 miliardë dollarë amerikanë dhe duke krijuar 29.5 milionë vende pune në mbarë botën. Përveç përfitimeve ekonomike, industritë kulturore dhe krijuese gjenerojnë gjithashtu merita për vlerat e përqendruara te njerëzit, zhvillimin e qëndrueshëm urban, zhvillimin e krijimtarisë dhe kulturës dhe kontribuojnë në arritjet e Axhendës 2030 për zhvillimin e qëndrueshëm.

 

Në të njëjtën kohë, krijimtaria dhe kultura kanë gjithashtu një vlerë të konsiderueshme jomonetare që kontribuon në zhvillimin shoqëror gjithë përfshirës si dhe në dialogun dhe mirëkuptimin midis kombeve. Kultura është njëkohësisht një shtytës dhe një mundësi për zhvillimin njerëzor dhe të qëndrueshëm. Ajo i fuqizon njerëzit të marrin pronësinë e zhvillimit të tyre dhe stimulon inovacionin dhe kreativitetin që mund të nxisë një rritje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në treg.

Eshtë sfiduese puna në Industrite Kreative?

Nëse dëshironi të punoni në një mjedis të ndezur ku idetë e reja inkurajohen dhe shpërblehen, ka shumë mundësi që të tërhiqeni nga industritë kreative. Ju gjithashtu mund të ndiheni si në ambjentin më punë të ndryshme brenda industrive kreative.  Kreativiteti mund të marrë shumë forma dhe vlerësohet në shumë industri dhe profesione të ndryshme, pasi sjell risi dhe mënyra të reja për zgjidhjen e problemeve. Pra, nëse e shihni veten si një tip krijues, ia vlen të mbani një mendje të hapur se si mund t’i përdorni talentet tuaja kreative në profesionin tuaj. Janë pikërisht mjetet dhe aftësitë që do të fitoni që do të lejojnë të aplikoni njohuritë tuaja në fusha të ndryshme krijuese të cilat do ju diferencojnë nga tregu.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj