Akademia e Arteve dhe Industrive Kreative

Akademia e Arteve dhe Industrive Kreative është njësi e specializuar në trajnime dhe kurse të ne fushat e Industrive Kreative. Industritë Kreative dhe programet e trajnimit përfshijnë praktikat krijuese duke bartur një sërë disiplinash krijuese që bëjnë pjesë në industrite kreative si: dizajni, muzika, publikime, arkitektura, filmi dhe video, zejtaria, artet vizuale, moda, TV dhe radio, reklamimi, letërsia, lojrat kompiuterike si dhe artet performuese, duke ju përgjigjur kërkesave të tregut në mënyre harmonike. Kurset dhe trajnimet ofrojnë një hapësirë për të krijuar, mundësi ndërtimi dhe qeni pjesë e një rrjeti krijuesish, si dhe mundësi për të eksploruar me kuriozitet dhe guxim të ardhmen e praktikës krijuese profesionale.

NJËSITË DHE KURSET