Zhvillim Mobile

Në këtë bootcamp do të mësoni në mënyrë të integruar për të krijuar aplikacione për telefonat dhe tabletat, në Android dhe iOS. Do të mësoni dizajnin dhe aspektin programues.
Pas përfundimit të programit, ju do të jeni gati të zhvilloni në mënyrë të pavarur aplikacione të përparuara për të gjithë smartphone-et dhe tabletët e sotëm të njohur.

ZGJIDHNI KURSIN TUAJ

Në këtë bootcamp do të mësoni në mënyrë të integruar për të krijuar aplikacione për telefonat dhe tabletat, në Android dhe iOS. Do të mësoni dizajnin dhe aspektin programues.

Pas përfundimit të programit, ju do të jeni gati të zhvilloni në mënyrë të pavarur aplikacione të përparuara për të gjithë smartphone-et dhe tabletët e sotëm të njohur.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj