Dizajn dhe Multimedia

Duke studiuar në njësinë e Dizajnit dhe Multimedias, do të jeni të përgatitur për punë krijuese përmes përdorimit të kompjuterëve dhe programeve më të fundit të dizajnit. Ju do të njiheni me parimet e dizajnit dhe përpunimit të materialit multimedial. Programi mbulon fushat e dizajnit grafik, komunikimeve vizuale, multimedia, interaktivitetit, prodhimit dhe parimeve dinamike vizuale. Ju do të zotëroni metodat dhe teknikat e përparuara të imazhit dixhital, zërit, videos, ilustrimit, animacionit dhe kompozimit të përmbajtjes multimediale interaktive. Akademia e Digjitale synon të sjellë teknologjinë më të fundit edhe në këtë drejtim që më pas, kur të kombinoni sensin natyral të estetikës me trajtimin e duhur të mjeteve të dizajnit, ju do të keni mundësi për të krijuar dhe eksploruar art tuaj personal.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj