GIS Planifikim Urban dhe Trualli

Ky program studimi pasuniveritar synon të pajisë profesionistet me njohuri specifike në fushën e Planifikimit dhe të Menaxhimit Urban. Kursi ofron një mundësi të mirë për inxhinierë, arkitektë, urbanistë, ekonomistë dhe profesionistë të tjerë për tu specializuar në disiplinën e vlerësimit të pasurive të patundshme truall, ndertese dhe toke bujqesore, dhe në sistemin kompjuterik G.I.S. Kursi synon një thellim të njohurive në tema të ndryshme si Topografi, Shkenca toke, Mendim i Planifikimit, Ligj dhe legjislacion urban, Ekonomi Urbane, Financa lokale, Sisteme Planifikimi, Teknologji dhe materiale ndërtimi dhe sistemit kompjuterik GIS.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj