Akademia Arkitekturës, Ndërtimtarisë dhe Urbanizimit

Akademia e Arkitekturës, Ndërtimtarisë dhe Urbanizimit është njësi e specializuar kursesh dhe trajnimesh me fokus rritjen e kapaciteteve të profesionistëve të ndryshëm për të qenë të përgatitur dhe të kompletuar përballë sfidave të zhvillimit të shpejtë urban apo orientimit drejt përmirësimit dhe modernizimit bashkëkohor në infrastrukturë, energji, arkitekturë dhe ndërtim, në plan kombëtar dhe ndërkombëtar. Njësia kontribuon fort për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve të sektorit, në funksion të një konkurueshmërie të lartë të tyre, referuar standarteve dhe profesionalizimit maksimal në tregun e punës, të kësaj industrie të rëndësishme të së ardhmes së afërt dhe ndryshimeve të mëdha.

NJËSITË DHE KURSET