KËRKO INFORMACION

   KËRKO INFORMACION

    KËRKO INFORMACION

     KËRKO INFORMACION

     Professional and Lifelong Learning

      KËRKO INFORMACION

      Training - Qualifying - Testing - Certificate

       KËRKO INFORMACION

       In-person, blended and online courses

        KËRKO INFORMACION

        Labor Market and Workforce

         KËRKO INFORMACION

         Career Development,

         Placement & Employment

          KËRKO INFORMACION

          TRAJNIME PROFESIONALE

          BTTC UniBa ofron mundësi studimi që i përshtaten nevojave tuaja. Nga studimi në klasë, në praktikë dhe në distancë. Studioni me ritmin tuaj për të marrë aftësitë dhe njohuritë për të çuar karrierën tuaj në një tjetër nivel.

          Aftësim dhe Trajnim Profesional

          Formim i Vazhduar për Profesionistë

          Testimi dhe Certifikata Profesionale

          Standarte

          LAJME DHE AKTIVITETE

          Fillon së shpejti Kursi i Udhërrëfyesit Turistik Kombëtar

          Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe…


          Kursi i Udhërrëfyesit Turistik i Specialitetit të Veçantë

          Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Universiteti Barleti, në bashkëpunim me Akademinë e Turizmit dhe…


          Nisin regjistrimet për kursin “Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme”

          Kanë nisur regjistrimet për kursin “Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme”. Trajnimi “Vlerësues i pasurive të…


          Fillon së shpejti trajnimi dhe certifikimi për teknikët e sistemeve RAC

          Trajnimi dhe certifikimi për teknikët frigoriferistë synon të ofrojë njohuri thelbësore dhe aftësi praktike në…


          Shfletoni për më shumë

          GJENI KURSIN

          AFTESIM PROFESIONAL

          Programe Studimi dhe Trajnimi

          Kurse formimi profesional

          Watch classes on your own schedule, anytime, anywhere.

          Programe me kredite

          Programe trajnimesh te formimit te vazhduar me kredite ne fusha dhe sektorë te ndryshëm

          Programe Universitar dhe Pasuniversitar

          Programe studimi të formimit të vazhduar universitar dhe pasuniversitar

          Paketa trajnimesh Soft Skills

          Paketa trajnimesh soft skills (zhvillim afesish sociale dhe individuale)

          FORMA E STUDIMIT

          …………………………………………………

          STUDIONI NË KLASË
          STUDIONI NE DISTANCË
          TRAJNIM NË VENDIN E PUNËS
          AFTESIM JO FORMAL

          PUNËSIM DHE KARIERË

          VETËVLERËSIM

          APLIKOJ PER PUNE

          GJEJ PUNESIM

          ORIENTIM KARIERE

          VETEPUNESIM DHE SIPERMARRJE

          KURSET MË TË KËRKUARA

          PROFESIONE TË RREGULLUARA

          INXHINIERITE

          Trajnimet dhe certifikimet në fushën inxhinierike përfshijnë një spektër të gjere profesionistësh te fushave te ndryshme të cilët nëpërmjet standarteve dhe kurseve të caktuara përforcojnë jo vetëm njohuritë dhe aftesitë e tyre por edhe kërkesat e ndryshme ligjore për formim dhe certifikim.


          ARSIM

          Trajnimet me kredite lidhur me formimin e vazhduar dhe profesional me dhe pa kredite apo zbatimi i programit të detyrueshëm të Shkollës së Drejtorëve janë disa nga shërbimet për profesionin e mësuesit dhe drejtuesit arsimor. Programet dhe kurset sigurojnë të gjithë nevojat dhe domosdoshmëritë për kualifikim, që kërkojnë profesionistët e edukimit dhe mësimdhënies por dhe fushave apo sektorëve të tjerë të lidhur me të, pavarësisht stadit të përvojave apo profilit dhe nivelit të kualifikimit që zotërojnë.


          SHËNDETESI

          Nëse jeni mjek, infermier, aspirant për tu bërë apo student i mjekësisë mund të jesh patjetër i interesuar për trajnimet e formimit të vazhduar me kredite dhe ato të formimit profesional nga QKEV për të rifreskuar njohuritë në çdo kohë dhe zhvilluar më tej dosjen profesionale për një karrierë të suksesshme


          DIXHITALIZIM

          Certifikimi i një tërësie trajnimesh dhe kualifikimesh të PEARSON INTERNATIONAL si kritere dhe standarte të rëndësishme të kërkuara në treg për profesionistët e ICT në Shqipëri është një garanci dhe vlerë e shtuar e BTTC, si i vetmi laborator i autorizuar i PEARSON në Shqipëri.


          RRITJE KAPACITETESH, KONSULENCE DHE STANDARTE

          Trajnime specifike formimi profesional; Konsulencë e dedikuar dhe personalizuar praktike dhe konkrete mbi problematika dhe nevoja në industri dhe sektorë të ndryshëm të ekonomisë nga ekspertë dhe profesionistë me vite përvoja në formim, kompetencë dhe ekspertizë në një larmishmëri fushash.

          TRAJNIME

          Trajnime të dedikuara, praktike dhe konkrete mbi nevoja dhe procese në industri dhe sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

          KONSULENCË

          Konsulencë si për të zgjidhur problematika ashtu dhe për zhvillimin strategjik të fushave dhe sektorëve të ndryshëm.

          CERTIFIKIME

          Certifikime të njohura, licensuara, kërkuara dhe detyruese në funksion të standarteve dhe proceseve të caktuara në profesione dhe sektorë të ndryshëm.

          ZHVILLIM PROFESIONAL

          Zhvillim profesional në funksion të kërkesave të tregut për aftësi të unifikuara dhe standartizuara në përputhje me modernizimin e kohës.

          RRITJE QENDRUESHME DHE KOHEZION SOCIAL

          Ndikimi i trajnimeve dhe rezultatet e tyre të pritshme nuk synojnë vetëm formimin dhe zhvillimin profesional të pjesëmarrësit por edhe sesi këto dije të kenë qëndrueshmëri afatgjatë dhe rezistencë ndaj sfidave dhe ndryshimeve globale. Transferimi i dijeve dhe aftësive të pjesëmarrësve në shërbimet e BTTC, ka një impakt të rëndësishëm social në komunitet dhe në qeverisje për të përmirësuar klimën dhe qasjet bashkohore në fushën e zhvillimit të qendrueshëm dhe kohezionit social.

          PUNESIMI

          Pjesëmarrësit në trajnime shkurtojnë ndjeshëm kohën dhe mundit midis kërkimit dhe gjetjes së punës pasi aftësitë që marrin i përgjigjen kërkesave të përgjithshme dhe specifike të tregut të punës

          ORIENTIMI NGA TREGU I PUNËS

          Busulla e çdo program trajnimi është menyra sesi funksionon tregu faktik i punës dhe kërkesat e tij për njohuri, aftësi dhe vlera ku BTTC punon fort për të ruajtur dhe zhvilluar programe që i përgjigjen në menyre direkte profesioneve dhe zanateve të tregut të punës për të qenë konkurues në të.

          AFTËSIM PROFESIONAL

          Aftësimi profesional dhe konkurueshmëria me të në tregun e punës janë deçizive në sukses. Nisur nga kjo rëndësi shërbimet e BTTC, sigurojnë dhe garantojnë cilësi dhe profesionalizëm lidhur me aftësimin profesional të duhur për kërkesat e shumë pozicioneve dhe zanateve të tregut të punës.

          KAPITALI NJERËZOR

          Kapitali njerëzor dhe rritja e kapaciteteve profesionale për të qenë rezultative dhe efiçente në punë është mision dhe garanci e shërbimeve të BTTC, në funksion të zhvillimit profesional të punonjësve të kompanive, institucioneve dhe organizatave.

          MULTIMEDIA DHE KOMUNIKIM

          Social media

          Na ndiqni ne mediat tona sociale

          Foto Galeri